Wysoka jakość naszą dewizą

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD, posiadających swoje siedziby w Szwajcarii. Stowarzyszenia te opracowały, wdrożyły i administrują systemami jakości mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu lakierowania i anodowania powierzchni aluminium do zastosowań architektonicznych. QUALIPOL zrzesza głównie firmy zainteresowane wysokimi standardami obróbki aluminium, m.in. zajmujące się obróbką powierzchni (wykonywaniem powłok malarskich i anodowania), firmy dostarczające środki do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok, firmy dostarczające materiały powłokowe. Do stowarzyszenia należą również polscy inspektorzy QUALICOAT/QUALANOD stanowiący nieodłączną część kontrolno-doradczą administrowanych systemów jakości.

Czytaj dalej ...

Co robimy

Stowarzyszenie QUALIPOL powstało w celu uporządkowania jednego z sektorów rynku produktów architektonicznych.

Przyłączając się do Stowarzyszenia QUALIPOL każdy z członków przestaje działać w pojedynkę. Uzyskiwanie celów, choćby najbardziej szczytnych i akceptowanych przez ogół jest znacznie prostsze w grupie, którą łączy wspólny cel działania.

Czytaj dalej ...

Zostań członkiem

Członkostwo w Stowarzyszeniu QUALIPOL pozwala na bycie na bieżąco z ogólnoświatowymi trendami w przetwórstwie aluminium dla celów architektonicznych. Dostęp do informacji technicznych i możliwość poszerzania wiedzy fachowej, to tylko część korzyści, jakie można uzyskać wstępując do QUALIPOL. Stowarzyszenie jest również doskonałą platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy firmami pracującymi na polskim rynku w tej samej branży, na co dzień konkurującymi często ze sobą. Żeby poznać jak bardzo potrzebna i pożyteczna jest działalność QUALIPOL najlepiej jest zostać członkiem Stowarzyszenia i samemu, biorąc udział w pracach statutowych mieć wpływ na poprawę działania polskiego rynku powłok na wyrobach aluminiowych przeznaczonych dla architektury.