Wysoka jakość naszą dewizą

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD, posiadających swoje siedziby w Szwajcarii. Stowarzyszenia te opracowały, wdrożyły i administrują systemami jakości mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu lakierowania i anodowania powierzchni aluminium do zastosowań architektonicznych. QUALIPOL zrzesza głównie firmy zainteresowane wysokimi standardami obróbki aluminium, m.in. zajmujące się obróbką powierzchni (wykonywaniem powłok malarskich i anodowania), firmy dostarczające środki do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok, firmy dostarczające materiały powłokowe. Do stowarzyszenia należą również polscy inspektorzy QUALICOAT/QUALANOD stanowiący nieodłączną część kontrolno-doradczą administrowanych systemów jakości.

Czytaj dalej ...

Co robimy

Stowarzyszenie QUALIPOL powstało w celu uporządkowania jednego z sektorów rynku produktów architektonicznych.

Przyłączając się do Stowarzyszenia QUALIPOL każdy z członków przestaje działać w pojedynkę. Uzyskiwanie celów, choćby najbardziej szczytnych i akceptowanych przez ogół jest znacznie prostsze w grupie, którą łączy wspólny cel działania.

Czytaj dalej ...

Co robimy

Stowarzyszenie QUALIPOL powstało w celu uporządkowania jednego z sektorów rynku produktów architektonicznych. Powłoki ochronne na wyrobach aluminiowych przeznaczonych do wieloletniej eksploatacji w budynkach stawianych często w miejscach o podwyższonych zagrożeniu korozyjnym mają decydujący wpływ na trwałość użytkową wielu produktów gotowych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Aluminiowe fasady budynków, drzwi i okna wykonane z aluminium, okładziny zewnętrzne muszą dobrze wyglądać i być użytkowane bez problemów przez wiele lat. Koszt właściwego wykonania powłok na architektonicznych elementach aluminiowych budynku często nie przekracza 1 -2 % kosztu wykonania całej fasady, decydując jednocześnie o niezwykle istotnym efekcie wizualnym, mającym decydujące znaczenie dla odbioru całej inwestycji przez inwestora i późniejszych użytkowników. Stowarzyszenie QUALIPOL promując wysoką jakość procesów nakładania powłok w oparciu o uznane globalnie systemy jakości QUALICOAT i QUALANOD, pomaga w unormowaniu średniego poziomu jakości oferowanych usług w tym zakresie w Polsce do ogólnie akceptowanego standardu na rynkach krajów wysoko rozwiniętych. Głównym orężem Stowarzyszenia QUALIPOL w promocji wiedzy na temat standardów jakości QUALICOAT i QUALANOD jest informacja. O początków działalności QUALIPOL przyjął zasadę: ludzie dobrze poinformowani rzadziej popełniają błędy i podejmują niewłaściwe decyzje. Jak pokazało ponad dziesięć lat działalności Stowarzyszenia, przyjęta droga aktywności okazała się skuteczna i jest z powodzeniem dalej kontynuowana.

Przyłączając się do Stowarzyszenia QUALIPOL każdy z członków przestaje działać w pojedynkę. Uzyskiwanie celów, choćby najbardziej szczytnych i akceptowanych przez ogół jest znacznie prostsze w grupie, którą łączy wspólny cel działania. Jakość powłok na aluminiowych elementach architektonicznych jest istotna dla wielu firm działających w branży budowlanej. Aby mieć jakikolwiek wpływ na legislację, standardy postępowania czy eliminację ewidentnych patologii w obrocie gospodarczym potrzebna jest siła nacisku jaką daje zrzeszanie się w stowarzyszeniach. Głos członków QUALIPOL jest znacznie chętniej słuchany gdy działają oni w grupie. Mamy na to dowody. Z inicjatywy Stowarzyszenia zmieniły się przepisy dotyczące aprobat na wyroby budowlane. To dzięki dobrej współpracy Stowarzyszenia QUALIPOL i Instytutu Techniki Budowlanej systemy jakości QUALICOAT i QUALANOD zostały przyjęte jako wzór spodziewanej jakości powłok.

Zostań członkiem

Członkostwo w Stowarzyszeniu QUALIPOL pozwala na bycie na bieżąco z ogólnoświatowymi trendami w przetwórstwie aluminium dla celów architektonicznych. Dostęp do informacji technicznych i możliwość poszerzania wiedzy fachowej, to tylko część korzyści, jakie można uzyskać wstępując do QUALIPOL. Stowarzyszenie jest również doskonałą platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy firmami pracującymi na polskim rynku w tej samej branży, na co dzień konkurującymi często ze sobą. Żeby poznać jak bardzo potrzebna i pożyteczna jest działalność QUALIPOL najlepiej jest zostać członkiem Stowarzyszenia i samemu, biorąc udział w pracach statutowych mieć wpływ na poprawę działania polskiego rynku powłok na wyrobach aluminiowych przeznaczonych dla architektury.