Wysoka jakość naszą dewizą

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD, posiadających swoje siedziby w Szwajcarii. Stowarzyszenia te opracowały, wdrożyły i administrują systemami jakości mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu lakierowania i anodowania powierzchni aluminium do zastosowań architektonicznych. QUALIPOL zrzesza głównie firmy zainteresowane wysokimi standardami obróbki aluminium, m.in. zajmujące się obróbką powierzchni (wykonywaniem powłok malarskich i anodowania), firmy dostarczające środki do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok, firmy dostarczające materiały powłokowe. Do stowarzyszenia należą również polscy inspektorzy QUALICOAT/QUALANOD stanowiący nieodłączną część kontrolno-doradczą administrowanych systemów jakości.

Czytaj dalej ...

Co robimy

Stowarzyszenie QUALIPOL powstało w celu uporządkowania jednego z sektorów rynku produktów architektonicznych.

Przyłączając się do Stowarzyszenia QUALIPOL każdy z członków przestaje działać w pojedynkę. Uzyskiwanie celów, choćby najbardziej szczytnych i akceptowanych przez ogół jest znacznie prostsze w grupie, którą łączy wspólny cel działania.

Czytaj dalej ...

Wysoka jakość naszą dewizą

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD, posiadających swoje siedziby w Szwajcarii. Stowarzyszenia te opracowały, wdrożyły i administrują systemami jakości mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu lakierowania i anodowania powierzchni aluminium do zastosowań architektonicznych. QUALIPOL zrzesza głównie firmy zainteresowane wysokimi standardami obróbki aluminium, m.in. zajmujące się obróbką powierzchni (wykonywaniem powłok malarskich i anodowania), firmy dostarczające środki do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok, firmy dostarczające materiały powłokowe. Do stowarzyszenia należą również polscy inspektorzy QUALICOAT/QUALANOD stanowiący nieodłączną część kontrolno-doradczą administrowanych systemów jakości.

Każdy z członków QUALIPOL stara się dołożyć wszelkich starań w celu promowania potrzeby uzyskania licencji QUALICOAT/QUALANOD (dla zakładów wykonujących obróbkę powierzchni) oraz aprobat QUALICOAT/QUALANOD (na produkty do obróbki dostarczane przez producentów i dystrybutorów).

Systemy jakości QUALICOAT/QUALANOD działają w oparciu o wiedzę i w imieniu producentów obrabianych elementów, którzy półfabrykaty pokryte powłokami ochronnymi sami przetwarzają w elementy architektoniczne budynków (np. drzwi, okna, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, ścianki działowe, itp.) lub przekazują do dalszej obróbki firmom zewnętrznym. Kompleksowe wymagania jakościowe potrzebne dla zapewnienia dostatecznej, spodziewanej trwałości chronionych powłokami elementów aluminiowych mogą być skutecznie utrzymywane na podstawie wytycznych technicznych QUALICOAT/QUALANOD. Kontrola zgodności procesów przebiegających w licencjonowanych zakładach w Polsce z technicznymi warunkami QUALICOAT/QUALANOD jest gwarantem utrzymania jakości produkcji o porównywalnym standardzie do wielu renomowanych firm operujących globalnie. W wyniku tych działań polscy i zagraniczni odbiorcy anodowanego/lakierowanego aluminium dla zastosowań architektonicznych otrzymują produkt najwyższej jakości, zapewniający długotrwałą wartość użytkową potwierdzoną dodatkowo certyfikatem mającym obecnie zasięg globalny. Dzieję się to w znacznym stopniu dzięki staraniom Stowarzyszenia QUALIPOL.

 

 

 

Zostań członkiem

Członkostwo w Stowarzyszeniu QUALIPOL pozwala na bycie na bieżąco z ogólnoświatowymi trendami w przetwórstwie aluminium dla celów architektonicznych. Dostęp do informacji technicznych i możliwość poszerzania wiedzy fachowej, to tylko część korzyści, jakie można uzyskać wstępując do QUALIPOL. Stowarzyszenie jest również doskonałą platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy firmami pracującymi na polskim rynku w tej samej branży, na co dzień konkurującymi często ze sobą. Żeby poznać jak bardzo potrzebna i pożyteczna jest działalność QUALIPOL najlepiej jest zostać członkiem Stowarzyszenia i samemu, biorąc udział w pracach statutowych mieć wpływ na poprawę działania polskiego rynku powłok na wyrobach aluminiowych przeznaczonych dla architektury.