Z ostatniej chwili

Informacja o odnawianiu aprobaty QUALICOAT na farby proszkowe w roku 2019 - dokument dostępny pod zakładką Tutaj

Procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT - dokument dostępny po polsku pod zakładką PEVA_Procedura_oceny_inspekcji

Arkusze aktualizacji QUALICOAT dostępne są w języku polskim pod zakładką Wymagania Techniczne.

Arkusze aktualizacji QUALIDECO: (w języku angielskim)

- List of nonconformities_Ed. 22.02.18
- Update sheet n° 1 QDC Specifications 2017
- Update sheet n° 2 QDC Specifications 2017
Update sheet n° 3 QDC Specifications 2017

QUALICOAT / QUALIDECO / QUALANOD Lista inspekcji 2018

QUALANOD - Wymagania Techniczne i Przepisy Ogólne QUALANOD uległy korektom, przyjętym na spotkaniu 21 listopada 2017.
Obowiązywanie zaktualizowanych dokumentów ustalono na 1 stycznia 2018 r. Pełne wersje wspominanych tekstów w języku polskim znajdują się pod zakładką Wymagania Techniczne.

QUALICOAT - nowa 15 edycja Wymagań Technicznych, obowiązująca od 1 września 2017 oraz dodane arkusze aktualizacji dostępne są pod zakładką Wymagania Techniczne.

QUALIDECO -Wymagania Techniczne Edycja 30.05.17 w języku polskim, pod zakładką Wymagania Techniczne.

Nową tabelę opłat za licencje i aprobaty QUALICOAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 można pobrać Tutaj.

Nowa wersja 4.0 Wymagań Technicznych QUALISTEELCOAT w polskiej wersji językowej do pobrania Tutaj.

Informacja na temat Kongresu QUALICOAT i QUALIDECO w Londynie (17-18 maja 2016 r.) do pobrania Tutaj.

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje

Procedury QUALICOAT / QUALANOD (uzyskanie i odnawianie licencji)

Procedury Inspekcji QUALICOAT dla malarni (+SEASIDE)
Procedury Inspekcji QUALANOD dla malarni
Procedury Inspekcji QUALIDECO dla malarni
Procedury Inspekcji QUALICOAT dla farb proszkowych