QUALICOAT Quality Manual (instrukcja obsługi QUALICOAT) dostępna w języku angielskim pod zakładką Qualicoat manual

Wymagania Techniczne QUALANOD i Przepisy Ogólne QUALANOD w nowej edycji w języku polskim dostępne pod zakładką Wymagania techniczne

Czyszczenie i Ochrona Elewacji i Pomników - Zapewnienie Jakości RAL-GZ 632 - z dniem 1 lipca 2019 roku weszła w życie umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem QUALIPOL i niemieckim Stowarzyszeniem GRM.
Jesteśmy wyłącznym partnerem na terenie Polski w ramach systemu jakości pielęgnacji elewacji i pomników administrowanego przez Stowarzyszenie GRM.
Specyfikację techniczną GRM, określającą techniczne i organizacyjne wymagania odnośnie wykonywanych prac udostępniamy do pobrania Tutaj

Wymagania Techniczne QUALIDECO edycja 4 - od 1 lipca 2019 wchodzi w życie nowa edycja Wymagań Technicznych QUALIDECO.
Wersja w języku polskim
znajduje się po zakładką Wymagania Techniczne
Wersja angielska (obowiązująca jako wersja główna) w ostatecznym brzmieniu jest dostępna pod zakładką Tutaj

Wymagania Techniczne QUALICOAT edycja 16 - od 1 lipca 2019 wchodzi w życie nowa edycja Wymagań Technicznych QUALICOAT.
Wersja w języku polskim znajduje się pod zakładką Wymagania Techniczne
Wersja angielska (obowiązująca jako wersja główna) w ostatecznym brzmieniu jest dostępna Tutaj

 

Lista certyfikacji w roku 2019 - dokument dostępny Tutaj

Zalecenia Stowarzyszenia QUALIPOL odnośnie odbioru powłok proszkowych do zastosowań architektonicznych Tutaj
propozycja wzbogacenia i zaktualizowania dokumentu z roku 2004 

Informacja o odnawianiu aprobaty QUALICOAT na farby proszkowe w roku 2019 - dokument dostępny pod zakładką Tutaj

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia QUALIPOL 16 marca 2018 roku można pobrać Tutaj

Arkusze aktualizacji QUALIDECO: (w języku angielskim)

- List of nonconformities_Ed. 22.02.18
- Update sheet n° 1 QDC Specifications 2017
- Update sheet n° 2 QDC Specifications 2017
Update sheet n° 3 QDC Specifications 2017

 Nową tabelę opłat za licencje i aprobaty QUALICOAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 można pobrać Tutaj.

 

©2019 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.