Z ostatniej chwili

QUALICOAT - nowa 15 edycja Wymagań Technicznych, obowiązująca od 1 września 2017, dostępna jest już w polskiej wersji językowej Tutaj.

QUALICOAT - dodano kolejne arkusze aktualizacji 22, 23, 24, 25, obowiązujące od 1 września 2017, dostępne pod zakładką Wymagania Techniczne.

QUALIDECO -Wymagania Techniczne Edycja 30.05.17 w języku polskim, pod zakładką Wymagania Techniczne.

QUALICOAT / QUALIDECO / QUALANOD Lista inspekcji w roku 2017.

Nową tabelę opłat za licencje i aprobaty QUALICOAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 można pobrać Tutaj.

Nowe Wymagania Techniczne QUALANOD, obowiązujące od 1 stycznia 2017 w języku polskim do pobrania Tutaj.

Nowa wersja 4.0 Wymagań Technicznych QUALISTEELCOAT w polskiej wersji językowej do pobrania Tutaj.

Informacja na temat Kongresu QUALICOAT i QUALIDECO w Londynie (17-18 maja 2016 r.) do pobrania Tutaj.

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje

Procedury QUALICOAT / QUALANOD (uzyskanie i odnawianie licencji)

Procedury Inspekcji QUALICOAT dla malarni (+SEASIDE)
Procedury Inspekcji QUALANOD dla malarni
Procedury Inspekcji QUALIDECO dla malarni
Procedury Inspekcji QUALICOAT dla farb proszkowych