Qualdeco wydanie 2012

pełny tekst wymagań QUALIDECO wydanie 2012 r. w języku polskim

Wymagania QUALICOAT wydanie 13

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT strona QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Wydanie 13 (wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012)
Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) QUALICOAT 25 czerwca 2009 + errata z 10 maja 2002.

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 13 w języku polskim
  Arkusz aktualizacji nr 1
  Arkusz aktualizacji nr 2
  Arkusz aktualizacji nr 3
  Arkusz aktualizacji nr 4
  Arkusz aktualizacji nr 5
  Arkusz aktualizacji nr 6
  Arkusz aktualizacji nr 7
  Arkusz aktualizacji nr 8
  Arkusz aktualizacji nr 9
  Arkusz aktualizacji nr 10
  Arkusz aktualizacji nr 11