O nas

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadajacym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD. Stowarzyszenia te wdrożyły i administrują systemami mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu jakości lakierowania i anodowania powierzchni aluminium do zastosowań architektonicznych. QUALIPOL zrzesza firmy zajmujące się obróbką powierzchni (wynonywanie powłok malarskich, anodowanie), dostawców środków do chemicznego przygotowania powierzchni, dostawców materiałów powłokowych, niezależnych inspektorów QUALICOAT/QUALANOD.

Każdy z członków QUALIPOL zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania lub przedłużenia: licencji QUALICOAT/QUALANOD (dla zakładów wykonujących obróbkę powierzchni), aprobaty QUALICOAT/QUALANOD (na produkty do obróbki dostarczane przez producentów i dystrybutorów).

W imieniu producentów obrabianych elementów, określane są kompleksowe wymagania jakościowe na podstawie wytycznych QUALICOAT/QUALANOD oraz kontrola ich zgodności w licencjonowanych zakładach w Polsce. Aby powłoka spełniała wymogi odbiorcy, wyniki badań muszą ściśle odpowiadać specyfikacji technicznej. W wyniku tych działań odbiorcy anodowanego/lakierowanego aluminium dla zastosowań architektonicznych otrzymują produkt najwyższej jakości zapewniający długotrwałą wartość użytkową, potwierdzoną certyfikatem.