Wymagania techniczne

QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Wydanie 15 (wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 24 maja 2017.

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 15 w języku polskim
  Lista aktualizacji  
  Arkusz aktualizacji nr 1 Arkusz aktualizacji nr 2
  Arkusz aktualizacji nr 3 Arkusz aktualizacji nr 4
  Arkusz aktualizacji nr 5 Arkusz aktualizacji nr 6
  Arkusz aktualizacji nr 7 Arkusz aktualizacji nr 8
  Arkusz aktualizacji nr 9 Arkusz aktualizacji nr 10
  Aktualizacja zał. A9  
     
wytyczne odbioru powłok malarskich
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach
  Wymagania QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim
QUALIDECO 
procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst wymagań QUALIDECO wydanie 2017 r. w języku polskim
informacje ogólne QUALIDECO

QUALANOD

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Wydanie: 1 stycznia 2017, zaktualizowane 21 listopada 2017, obowiazuje od 1 stycznia 2018.

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
   
Przepisy Ogólne QUALANOD

QUALISTEELCOAT

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Wydanie: 1 stycznia 2017

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim

Historia wymagań technicznych