Wymagania techniczne

QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Wydanie 14 (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015.)
Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) QUALICOAT 6 listopada 2014.

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 14 w języku polskim
  Lista aktualizacji  
  Arkusz aktualizacji nr 1 Arkusz aktualizacji nr 2
  Arkusz aktualizacji nr 3 Arkusz aktualizacji nr 4
  Arkusz aktualizacji nr 5 Arkusz aktualizacji nr 6
  Arkusz aktualizacji nr 7 Arkusz aktualizacji nr 8
  Arkusz aktualizacji nr 9 Arkusz aktualizacji nr 10
  Arkusz aktualizacji nr 11 Arkusz aktualizacji nr 12
  Arkusz aktualizacji nr 13 Arkusz aktualizacji nr 14
  Arkusz aktualizacji nr 15 Arkusz aktualizacji nr 16
  Arkusz aktualizacji nr 17 Arkusz aktualizacji nr 18
  Arkusz aktualizacji nr 19 Arkusz aktualizacji nr 20
  Arkusz aktualizacji nr 21 Arkusz aktualizacji nr 22
  Arkusz aktualizacji nr 23 Arkusz aktualizacji nr 24
  Arkusz aktualizacji nr 25  
  Aktualizacja zał. A9  
     
wytyczne odbioru powłok malarskich
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach
QUALIDECO 
procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst wymagań QUALIDECO wydanie 2017 r. w języku polskim
informacje ogólne QUALIDECO

QUALANOD

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Wydanie: 1 stycznia 2017

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
   
Przepisy Ogólne QUALANOD

QUALISTEELCOAT

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Wydanie: 1 stycznia 2017

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim

Historia wymagań technicznych