WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 16 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 16 maja 2019.

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 16 w języku polskim
   
pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 15 w języku polskim
  Arkusze aktualizacji do wydania 15  
  Arkusz aktualizacji nr 1 Arkusz aktualizacji nr 2
  Arkusz aktualizacji nr 3 Arkusz aktualizacji nr 4
  Arkusz aktualizacji nr 5 Arkusz aktualizacji nr 6
  Arkusz aktualizacji nr 7 Arkusz aktualizacji nr 8
  Arkusz aktualizacji nr 9 Arkusz aktualizacji nr 10
  Arkusz Aktualizacji nr 11 Arkusz Aktualizacji nr 12
  Arkusz Aktualizacji nr 13 Arkusz Aktualizacji nr 14
    Arkusz Aktualizacji nr 15 Arkusz Aktualizacji nr 16
  Arkusz Aktualizacji nr 17 Arkusz Aktualizacji nr 18
  Arkusz Aktualizacji nr 19 Arkusz Aktualizacji nr 20
    Aktualizacja Załącznika A9
procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim

 

Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst wymagań QUALIDECO wydanie 2017 r. w języku polskim
informacje ogólne QUALIDECO
   
4 edycja Wymagań Technicznych QUALIDECO -
1 lipca 2019 - wersja główna w języku angielskim

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie: 1 stycznia 2017, zaktualizowane 21 listopada 2017, obowiązuje od 1 stycznia 2018.

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
   Przepisy Ogólne QUALANOD
  Wymagania QUALANOD w języku angielskim

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4.1 Obowiązuje do: 1 stycznia 2019

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim
pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku angielskim

 

©2019 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.