WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 16 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 16 maja 2019.

pełny tekst wymagań QUALICOAT edycja 16 w języku polskim
procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim

 

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI DLA DEKORACJI POWLEKANEGO ALUMINIUM UŻYWANEGO DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH 
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)

procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst Wymagań Technicznych QUALIDECO edycja 4 - w języku polskim
informacje ogólne QUALIDECO
   
  Wymagania Techniczne QUALIDECO w języku angielskim

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie: 1 stycznia 2017, zaktualizowane 21 listopada 2017, obowiązuje od 1 stycznia 2018.

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
  przepisy Ogólne QUALANOD
   
  Wymagania Techniczne QUALANOD w języku angielskim

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4.1 Obowiązuje od 1 stycznia 2019

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim
   
  Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT w języku angielskim

 

Czyszczenie i Ochrona Elewacji i Pomników Zapewnienie Jakości RAL-GZ 632.

Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. (GRM) (Stowarzyszenie Jakości Czyszczenia Elewacji. (GRM)) 

pełny tekst specyfikacji technicznej edycja marzec 2015

 

©2019 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.