WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Wydanie 15 (wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 24 maja 2017.

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 15 w języku polskim
procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
  Lista aktualizacji  
  Arkusz aktualizacji nr 1 Arkusz aktualizacji nr 2
  Arkusz aktualizacji nr 3 Arkusz aktualizacji nr 4
  Arkusz aktualizacji nr 5 Arkusz aktualizacji nr 6
  Arkusz aktualizacji nr 7 Arkusz aktualizacji nr 8
  Arkusz aktualizacji nr 9 Arkusz aktualizacji nr 10
  Arkusz Aktualizacji nr 11 Arkusz Aktualizacji nr 12
  Arkusz Aktualizacji nr 13 Arkusz Aktualizacji nr 14
    Arkusz Aktualizacji nr 15 Aktualizacja zał. A9
     
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach
  Wymagania QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim

 

procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst wymagań QUALIDECO wydanie 2017 r. w języku polskim
informacje ogólne QUALIDECO

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Wydanie: 1 stycznia 2017, zaktualizowane 21 listopada 2017, obowiazuje od 1 stycznia 2018.

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
   
Przepisy Ogólne QUALANOD

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Wydanie 4.1
Obowiązuje do: 1 stycznia 2019

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim
pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku angielskim

 

©2019 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.