Wymagania techniczne QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 16 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 16 maja 2019.

pełny tekst wymagań QUALICOAT edycja 16 w języku polskim
procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim

 

©2019 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.