Zgłoszenia nowych członków

Wszyscy chętni proszeni są o skopiowanie, wypełnienie i odesłanie fax-em lub e-mail-em następującego wzoru wniosku. Na następnym spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia, po wypełnieniu warunków formalnych, uzyskacie Państwo członkostwo QUALIPOL.

Dane osoby fizycznej:
Dane firmy: