Z ostatniej chwili

Nowe aktualizacje QUALICOAT  zatwierdzone 25.06.2020 dostępne pod zakładką Wymagania Techniczne

Lista certyfikacji w roku 2020 - dokument dostępny Tutaj

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania QUALIPOL w dniu 2 grudnia 2019 roku - dostępny Tutaj

Arkusze aktualizacji 1 - 8 do aktualnej 16 Edycji Wymagań QUALICOAT  dostępne po polsku pod zakładką Wymagania techniczne

QUALICOAT Quality Manual (instrukcja obsługi QUALICOAT) dostępna w języku angielskim pod zakładką Qualicoat manual

Wymagania Techniczne QUALANOD i Przepisy Ogólne QUALANOD w nowej edycji w języku polskim dostępne pod zakładką Wymagania techniczne

Czyszczenie i Ochrona Elewacji i Pomników - Zapewnienie Jakości RAL-GZ 632 - z dniem 1 lipca 2019 roku weszła w życie umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem QUALIPOL i niemieckim Stowarzyszeniem GRM.
Jesteśmy wyłącznym partnerem na terenie Polski w ramach systemu jakości pielęgnacji elewacji i pomników administrowanego przez Stowarzyszenie GRM.
Specyfikację techniczną GRM, określającą techniczne i organizacyjne wymagania odnośnie wykonywanych prac udostępniamy do pobrania Tutaj

Wymagania Techniczne QUALIDECO edycja 4 - od 1 lipca 2019 wchodzi w życie nowa edycja Wymagań Technicznych QUALIDECO.
Wersja w języku polskim
znajduje się po zakładką Wymagania Techniczne
Wersja angielska (obowiązująca jako wersja główna) w ostatecznym brzmieniu jest dostępna pod zakładką Tutaj

Wymagania Techniczne QUALICOAT edycja 16 - od 1 lipca 2019 wchodzi w życie nowa edycja Wymagań Technicznych QUALICOAT.
Wersja w języku polskim znajduje się pod zakładką Wymagania Techniczne
Wersja angielska (obowiązująca jako wersja główna) w ostatecznym brzmieniu jest dostępna Tutaj

 

 

 

©2020 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.