Historia stowarzyszenia QUALIPOL

QUALIPOL jako stowarzyszenie a zarazem Generalny Licencjobiorca w Polsce systemów jakości QUALICOAT / QUALANOD / QUALIDECO / QUALISTEELCOAT swój rodowód wzięło z potrzeby uporządkowania rynku powłok ochronnych na aluminium do zastosowań w budownictwie. Jako pierwsze trafiły do naszego kraju systemy jakości QUALICOAT i QUALANOD,  poprzez działające w Polsce firmy z rodowodem zagranicznym. Ich macierzyste przedsiębiorstwa, wykonujące pokrycia ochronno dekoracyjne na podłożach aluminiowych przeznaczonych do wykorzystania w architekturze, posiadały już taki znak jakości (licencja na korzystanie ze znaku QUALICOAT lub QUALANOD przyznawana jest zakładowi wykonującego powłoki lub anodowni).

Swój udział w procesie tworzenia Stowarzyszenia QUALIPOL miały także firmy dostarczające preparaty chemiczne do przygotowania powierzchni oraz materiały powłokowe, których wyroby stosowane w procesach wykonywania powłok ochronnych również podlegają certyfikacji. Bardzo istotny wkład, promując systemy jakości powłok na wyrobach aluminiowych, miała również nauka polska reprezentowana przez instytuty branżowe. Działania jej przedstawicieli doprowadziły do otrzymania akredytacji przez laboratoria badawcze oraz do nominacji niezależnych inspektorów, pełniących funkcje kontrolne w zakładach licencjonowanych.

Powstanie Stowarzyszenia miało swoje uwarunkowania obiektywne ale jak w każdym takim przedsięwzięciu stały za tym działania konkretnych ludzi. Ich inicjatywa i chęć współpracy w promowaniu wysokiej jakości wyrobów aluminiowych na rynku budowlanym doprowadziła do rejestracji i ostatecznego ukonstytuowania w dniu 24.10.2000 Stowarzyszenia QUALIPOL.