Specyfikacja Techniczna GRM

Czyszczenie i Ochrona Elewacji i Pomników Zapewnienie Jakości RAL-GZ 632.

Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. (GRM) (Stowarzyszenie Jakości Czyszczenia Elewacji. (GRM)) 

pełny tekst specyfikacji technicznej edycja październik 2021