Specyfikacja Techniczna GRM

Czyszczenie i Ochrona Elewacji i Pomników Zapewnienie Jakości RAL-GZ 632.

Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. (GRM) (Stowarzyszenie Jakości Czyszczenia Elewacji. (GRM)) 

pełny tekst specyfikacji technicznej edycja marzec 2015
©2021 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.