Wymagania techniczne QUALANOD

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, opublikowana w języku angielskim.

Wydanie: Zaktualizowane 27.02.2023; obowiązuje od 1 marca 2023 r.

 

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
  przepisy Ogólne QUALANOD
  Wytyczne dla zdalnych inspekcji wykonawców powłok posiadających licencję QUALANOD
   
  Wymagania Techniczne QUALANOD w języku angielskim