Wymagania techniczne QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 2021 V2 (obowiązuje od 1 lipca 2021 r.) Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 17 czerwca 2021

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 2021 V2 w języku polskim (zawiera aktualizacje 1-4)
   
Aktualizacja 1/21 
Aktualizacja 2/21
Aktualizacja 3/21
Aktualizacja 4/21
   
Wytyczne dla zdalnych inspekcji wykonawców powłok posiadających licencję QUALICOAT
P-EVA Procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
P-AP Procedura apelacyjna
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych wersja 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
   
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim
©2021 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.