Wymagania techniczne QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, opublikowana w języku angielskim.

Wydanie 2024 V1 wersja główna (obowiązuje od 1 stycznie 2024 r.) Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 15 listopada 2023

pełny tekst wymagań QUALICOAT wydanie 2024 V1 w języku polskim 
Załącznik nr 13 QUALICOAT 3.0
Wytyczne dla zdalnych inspekcji wykonawców powłok posiadających licencję QUALICOAT
P-EVA-Procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT-V04 obowiązuje od 1 lipca 2023 r.
P-PEVA-PM Procedura oceny inspekcji zakładów producentów proszków
P-AP Procedura apelacyjna
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych wersja 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
   
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim