Wymagania techniczne QUALIDECO

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI DLA DEKORACJI POWLEKANEGO ALUMINIUM UŻYWANEGO DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH 
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, opublikowana w języku angielskim.

Załącznik do Wymagań Technicznych QUALICOAT
Wymagania Techniczne  QUALIDECO - Wydanie
 2023 V1 (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.)

pełny tekst Wymagań Technicznych QUALIDECO Wydanie 2023 V1
   
  Wymagania Techniczne QUALIDECO w języku angielskim