WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 16 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 16 maja 2019.

pełny tekst wymagań QUALICOAT edycja 16 w języku polskim
Arkusz aktualizacji nr 1 - Korekta kontroli wewnętrznej
Arkusz aktualizacji nr 2 - Zmiana Załącznika A6
Arkusz aktualizacji nr 3 - Załączniki dotyczące tolerancji kolorów (dla laboratoriów QUALICOAT)
Arkusz aktualizacji nr 4 - Odchyłki kolorów
Arkusz aktualizacji nr 5 - Metoda badania dla testu Martindale
Arkusz aktualizacji nr 6 - Reorganizacja listy testów w Rozdziale 4
Arkusz aktualizacji nr 7 - Informacje ogólne
Arkusz aktualizacji nr 8 - Normy (zaktualizowane odniesienia i daty)
  Arkusz aktualizacji nr 9 - Publikacja zawieszona do czasu wyjaśnienia niejasności
Arkusz aktualizacji nr 10 - Wyjaśnienie dla testu tłoczności
Arkusz aktualizacji nr 11 - Różne korekty
Arkusz aktualizacji nr 12 - Przegląd kontroli wewnętrznej
Arkusz aktualizacji nr 13 - Zmieniona lista kolorów krytycznych dla powłok proszkowych Klasy 3
procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim

 

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI DLA DEKORACJI POWLEKANEGO ALUMINIUM UŻYWANEGO DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH 
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)

procedury przyznawania i odnawiania licencji QUALIDECO
pełny tekst Wymagań Technicznych QUALIDECO edycja 4 - w języku polskim
informacje ogólne QUALIDECO
   
  Wymagania Techniczne QUALIDECO w języku angielskim

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALANOD DLA ANODOWANIA ALUMINIUM W ROZTWORACH KWASU SIARKOWEGO
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie: 1 stycznia 2020, zaktualizowane 11 września 2019, obowiązuje od 1 stycznia 2020.

pełny tekst wymagań QUALANOD w języku polskim
  przepisy Ogólne QUALANOD
   
  Wymagania Techniczne QUALANOD w języku angielskim

 

WYMAGANIA ZNAKU JAKOŚCI QUALISTEELCOAT DLA POWŁOK ORGANICZNYCH NAKŁADANYCH NA POWIERZCHNIE STALOWE
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 4.1 Obowiązuje od 1 stycznia 2019

  pełny tekst wymagań QUALISTEELCOAT w języku polskim
Arkusz aktualizacji Nr 1 - Test niskonapięciowy
Arkusz aktualizacji Nr 2 - Weryfikacja numeru aprobaty przez inspektora
Arkusz aktualizacji Nr 3 - Aprobata dla systemów powłokowych
  Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT w języku angielskim

 

Czyszczenie i Ochrona Elewacji i Pomników Zapewnienie Jakości RAL-GZ 632.

Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. (GRM) (Stowarzyszenie Jakości Czyszczenia Elewacji. (GRM)) 

pełny tekst specyfikacji technicznej edycja marzec 2015

 

©2020 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.