Wymagania techniczne QUALICOAT

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Dokumentem wiążącym, stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporów i ewentualnych roszczeń jest wersja główna, publikowana w języku angielskim.

Wydanie 16 (wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.)
Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia QUALICOAT 16 maja 2019.

pełny tekst wymagań QUALICOAT edycja 16 w języku polskim
Arkusz aktualizacji nr 1 - Korekta kontroli wewnętrznej
Arkusz aktualizacji nr 2 - Zmiana Załącznika A6
Arkusz aktualizacji nr 3 - Załączniki dotyczące tolerancji kolorów (dla laboratoriów QUALICOAT)
Arkusz aktualizacji nr 4 - Odchyłki kolorów
Arkusz aktualizacji nr 5 - Metoda badania dla testu Martindale
Arkusz aktualizacji nr 6 - Reorganizacja listy testów w Rozdziale 4
Arkusz aktualizacji nr 7 - Informacje ogólne
Arkusz aktualizacji nr 8 - Normy (zaktualizowane odniesienia i daty)
  Arkusz aktualizacji nr 9 - Publikacja zawieszona do czasu wyjaśnienia niejasności
Arkusz aktualizacji nr 10 - Wyjaśnienie dla testu tłoczności
Arkusz aktualizacji nr 11 - Różne korekty
Arkusz aktualizacji nr 12 - Przegląd kontroli wewnętrznej
Arkusz aktualizacji nr 13 - Zmieniona lista kolorów krytycznych dla powłok proszkowych Klasy 3
procedura oceny wyników inspekcji QUALICOAT
wytyczne odnośnie odbioru powłok lakierniczych 2019
 zalecenia pielęgnacji aluminium chronionego powłoką malarską
  Informacje o aktualnych aprobatach i licencjach QUALICOAT
  Wymagania techniczne QUALICOAT i aktualizacje w języku angielskim

 

©2020 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.