Nowe arkusze aktualizacji i pełny tekst Wymagań Technicznych QUALICOAT obowiązujące od 1 lipca 2021 do wyświetlenia w języku angielskim pod linkiem - Specifications QUALICOAT (tłumaczenie na język polski pod linkiem Wymagania Techniczne QUALICOAT).

Nowe Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT ver. 4.2 obowiązujące od 1 lipca 2021 do wyświetlenia w języku angielskim pod linkiem Specifications QUALISTEELCOAT (tłumaczenie na język polski pod linkiem Wymagania Techniczne QUALISTEELCOAT).

Nowy dodatek QUALIDECO do Specyfikacji QUALICOAT 2021 i odpowiadające mu Arkusze Aktualizacji są dostępne pod linkiem - Specifications Qualideco (tłumaczenie na język polski pojawi się niebawem).

QUALICOAT Quality Manual (instrukcja obsługi QUALICOAT) dostępna w języku angielskim pod zakładką Qualicoat manual

 

 

 

 

Procedury QUALICOAT / QUALANOD (uzyskanie i odnawianie licencji)

Procedury Inspekcji QUALICOAT dla malarni (+SEASIDE)
Procedury Inspekcji QUALANOD dla malarni
Procedury Inspekcji QUALIDECO dla malarni
Procedury Inspekcji QUALICOAT dla farb proszkowych

 

 

©2021 QUALIPOL. Wysoka jakość powłok ochronnych na aluminium i stali.