RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Powyższe przepisy wprowadzają spójne dla całego europejskiego obszaru gospodarczego zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, praw i obowiązków z tym związanych oraz sposobów zabezpieczeń przetwarzania danych.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami dla Partnerów i Członków naszego Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy Szanownych Państwa, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych z siedzibą w Warszawie (04-512) przy ul. Sępiej 22 wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000590578;

2) Z Administratorem można się kontaktować:
- przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych, 04-512 Warszawa, ul. Sępia 22

3) Administrator nie wyznaczył w organizacji inspektora ochrony danych osobowych

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia QUALIPOL
- dążenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów (art. 6 ust 1 pkt b RODO)
- wypełniania obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust 1 pkt c RODO)
- realizacji doradztwa produktowego i technicznego (art. 6 ust 1 pkt b RODO)
- badania preferencji dot. zapotrzebowania na nasze produkty (art. 6 ust 1 pkt f RODO)
- badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz z naszych produktów (art. 6 ust 1 pkt f RODO)
- marketingu bezpośredniego (art. 6 ust 1 pkt f RODO);

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
- nasi partnerzy krajowi i zagraniczni
- firmy z którymi współpracujemy w zakresie doradztwa produktowego i technicznego
- firmy świadczące usługi
    -z zakresu doręczeń korespondencji i przesyłek
    -bankowe
    -księgowo-finansowe
    -kancelarie prawne i windykacyjne
    -informatyczne
 
6) W każdej chwili mają Państwo prawo uzyskać dalsze informacje i kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie wniosku na adres inspektora danych;

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane w następujących terminach, w celu:
- wykonywania umów sprzedaży do ich rozwiązania/wygaśnięcia z uwzględnieniem 70 § 1 ordynacji podatkowej zobowiązującej do przechowywania dokumentacji przez okres 6 lat
- ustalenia/dochodzenia roszczeń i gwarancji do czasu końca okresu ich przedawnienia;
- doradztwa technicznego, badania preferencji, satysfakcji i marketingu bezpośredniego produktów do momentu wygaśnięcia umowy w którym jest uzasadniony interes Stowarzyszenia QUALIPOL albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania.

11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu QUALIPOL oraz do zawarcia umowy kupna. Są Państwo zobowiązani do podania niezbędnych danych osobowych a konsekwencją odmowy będzie brak możliwości uzyskania członkostwa Stowarzyszenia QUALIPOL, jak również brak możliwości zawarcia umowy kupna.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z nami pisemnie, na adres: ul. Sępia22, 04-512 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.