O uzyskanie licencji może wystąpić każdy zakład, który ciekłymi lub proszkowymi powłokami organicznymi, lub powłokami anodowwymi pokrywa powierzchnię elementów aluminiowych lub stalowych, przeznaczonych do celów architektonicznych. Procedura przyznania licencji QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT składa się z następujących etapów:

1. Zakład sprawdza, czy procedury, które stosuje do kontroli procesu produkcyjnego i badania jakości powłok, są zgodne z Wymaganiami Technicznymi odnośnego systemu jakości. Teksty Wymagań w języku polskim dostępne pod zakładką WYMAGANIA TECHNICZNE

2. Zakład składa wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia QUALIPOL oraz wnosi odpowiednie opłaty (wpisową i członkowską). Przynależność zakładów licencjonowanych do Stowarzyszenia QUALIPOL jest obowiązkowa. Wszystkie formalności związane z przyznaniem i utrzymaniem znaku jakości zakładom licencjonowanym są prowadzone przez sekretariat Stowarzyszenia QUALIPOL, które na terenie Polski jest generalnym licencjobiorcą znaków jakości QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT.

3. Stowarzyszenia QUALIPOL, występuje do Sekretariatu QUALICOAT lub QUALANOD lub QUALIDECO lub QUALISTEELCOAT o przyznanie licencji dla zakładu zgłaszającego gotowość do poddania się procedurze kontrolnej.

4. Inspektorzy z laboratorium testującego, przeprowadzają w zakładzie inspekcje, zgodnie z procedurami odnośnych znaków jakości i przekazują raporty do Sekretariatu odnośnego znaku jakości.

5. Po uzyskaniu pozytywnych wyników procedury inspekcyjnej zakładowi wykonującemu obróbkę udzielana jest licencja QUALICOAT lub QUALANOD lub QUALIDECO lub QUALISTEELCOAT i przyznany zostaje numer licencji. Od tej chwili zakład może posługiwać się odnośnym znakiem jakości.

6. Zakłady posiadające licencję QUALICOAT mogą się ubiegać o rozszerzenie uzyskanej certyfikacji o licencję QUALIDECO, jak równieź potwierdzenie wykonywania przygotowania powierchni zgodnie z SEASIDE.

Szczegółowe informacje odnośnie przyznawania i utrzymania licencji QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT dla zakładów wykonujących powłoki, jak również dla producentów materiałów powłokowych i producentów środków chemicznych do przygotowania powierzchni, można znaleźć w Wymaganiach Technicznych poszczególnych znaków jakości. Każdy z administrowanych przez Stowarzyszenie QUALIPOL znaków jakości posiada własne specyficzne wymagania odnośnie sposobu i warunków nakładania powłok, metod kontrolnych, niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego. Dlatego też zapraszamy do dokładnego zapoznania się z odnośnymi Wymaganiami Technicznymi, w których można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, związane z procedurami znaków jakości QUALICOAT / QUALANOD /QUALIDECO / QUALISTEELCOAT. Zapraszamy pod zakładkę WYMAGANIA TECHNICZNE gdzie możemy znaleźć poszczególne dokumenty, w aktualnym brzmieniu, w polskim tłumaczeniu.